Услови за користење

 Политики за користење на системот за електронска трговија.

Со самиот пристап на интернет страницата на Agriacentar.com и при нарачка на производите, давате согласност дека ги прифаќате условите од оваа Политика за користење на системот за електронска трговија.

Agriacentar.com ги задржува правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.

Сите потврдени нарачки ќе бидат доставени под условите што важат во моментот на потврдување на нарачката. Agriacentar.com го задржува правото да не испорачува производи врз основа на нарачки со нецелосни и / или неточни информации.