Информации за испорака

Производите кои купувачот ги нарачува преку Веб-страницата на Агриа Центар, ќе бидат доставени на начин кој тој го одбрал при комплетирање на нарачката. Производите ќе бидат доставени на адреса која купувачот ја навел како адреса за испорака.
Избраните производи може да бидат испорачани преку курирска служба или со наше возило до секое населено место во Република Македонија.
- Преку курирска служба, доставата се врши до пунктот / претставништвото на курурската служба во Вашето населено место.
Трошоците за испорака се на сметка на купувачот и износот за испорака се врши согласно ценовникот на фирмата - превозник.
Доколку производот е веќе платен електронски преку веб страницата (или преку Про-фактура), единствен дополнителен тошок е транспортот кој го врши курирската служба.
Доколку сакате плаќањето на средствата да биде преку курирската служба (со откуп), следи трошок за пренос на седствата за откуп, кој исто така е на трошок на купувачот.
Секоја Ваша нарачка пред да биде испорачана е уредно и безбедно спакувана, за да не може да дојде до оштетување на истата.
Доколку Вашата порачка е мотофреза или мотокултиватор, Ве информираме дека истите се испорачуваат проверени и подготвени за работа (наполнети со масло и гориво).
Купувачот е должен да го провери производот веднаш одкако ќе му биде доставен и доколу увиди било каков недостаток на истиот или евентуално оштетување настанато при транспорт, должен е веднаш да пријави.

- При испорака со наше возило, трошокот за испорака е различен, во зависност од димензиите/габаритот на Вашата порачка, оддалеченоста на местото за испорака, како и временскиот рок за испорака.
За информации во врска со нарачка, испорака или останати прашања, контактирајте не на:
070 322 193,
077 755 119,
032 391 183 или
agriacentar@gmail.com
При испорака со наше возило се врши и запознавање со машината и кратка обука за работа на самото место. 

При преземањето на пратката, купувачот е должен да ги потпше документите кои се поврзани со порачката (испратницата, фактура, гаранција (доколку производот има гаранција)) и да задржи по еден примерок од истите како потврда за реализираното превземање и купување. 
Доколку купувачот не сака да ја искористи услугата за достава на нарачка до одредена адреса, нарачката може да ја подигне од просториите на Агриа Центар (ул. Карл Маркс, бр. 22 - Штип).